Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Institutionen för geovetenskaper

Räcker Jordens resurser? Vad händer med klimatet? Och hur påverkas haven? Det är exempel på livsavgörande frågor för
samhället där geovetaren och geografen har kunskapen.

Geovetenskap handlar om att studera jordklotet och dess historia, samt de processer som är verksamma i och på Jordens yta. Man studerar även hur människan använder Jordens resurser och vilka konsekvenser det får. Klimatförändringar, stormar, mineraler, jordbävningar, tidvatten, ökenspridning, skred och föroreningar på havsbottnen är exempel på områden som tillhör geovetenskap.

Att studera hos oss

Som geovetare eller geograf kan du studera allt ifrån hur hållbara städer konstrueras till hur ökade utsläpp av olika slag påverkar atmosfären, eller vilka faktorer som kan skapa risk för skred.

Geovetare och geografer kan arbeta inom både statliga myndigheter och verk, på landsting och kommuner, eller inom det privata näringslivet.

Vår forskning och våra publikationer

Forskarna på institutionen för geovetenskaper publicerar forskning inom bland annat klimatforskning, geografi, geologi, atmosfärforskning och oceangrafi, och förekommer ofta i medier.

 

Nyheter

  • Mer gräsmarker i Tibet kan ge bättre klimat

    [2015-08-18] I Arktis påskyndar den ökade växtligheten den globala uppvärmningen men på den tibetanska platån är förhållandet det omvända. ¿ I Tibet finns en motsatt trend till den vi ser i Arktis. Genom att återställa gräsmarker där kan klimatet förbättras både lokalt och globalt, säger Deliang Chen professor vid Göteborgs universitet.

  • En av Islands största vulkaner har tystnat- för denna gång

    [2015-05-05] Det var inte länge sedan Islands vulkan Bardarbunga mullrade och fick flygplatser runtom i Europa att förbereda sig på ett nytt askmoln till följd av ett förväntat vulkanutbrott från en av Islands största vulkaner. - Men just nu är risken för ett askmoln liten eftersom Bardarbungas aktivitet har lagt sig, säger vulkanforskaren Erik Sturkell vid Göteborgs universitet.

  • Ny professor i oceanografi

    [2015-03-13] Fem frågor till Anna Wåhlin, som utnämnts till professor i oceanografi vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Fler nyheter

Till sidans topp