Till startsida
Webbkarta
Starta eller stoppa snurran

Institutionen för geovetenskaper

Räcker Jordens resurser? Vad händer med klimatet? Och hur påverkas haven? Det är exempel på livsavgörande frågor för
samhället där geovetaren och geografen har kunskapen.

Geovetenskap handlar om att studera jordklotet och dess historia, samt de processer som är verksamma i och på Jordens yta. Man studerar även hur människan använder Jordens resurser och vilka konsekvenser det får. Klimatförändringar, stormar, mineraler, jordbävningar, tidvatten, ökenspridning, skred och föroreningar på havsbottnen är exempel på områden som tillhör geovetenskap.

Att studera hos oss

Som geovetare eller geograf kan du studera allt ifrån hur hållbara städer konstrueras till hur ökade utsläpp av olika slag påverkar atmosfären, eller vilka faktorer som kan skapa risk för skred.

Geovetare och geografer kan arbeta inom både statliga myndigheter och verk, på landsting och kommuner, eller inom det privata näringslivet.

Vår forskning och våra publikationer

Forskarna på institutionen för geovetenskaper publicerar forskning inom bland annat klimatforskning, geografi, geologi, atmosfärforskning och oceangrafi, och förekommer ofta i medier.

 

Nyheter

  • Europas extremväder under 200 år presenteras i ny bok

    [2015-01-12] Han är en av huvudförfattarna till FN:s klimatpanels senaste rapport. Nu kommer klimatforskaren Deliang Chen, tillsammans med forskaren Alexander Walther och hans kollegor från fyra andra europeiska universiteten, med en ny bok som visar det europeiska extremvädrets utveckling under perioden 1801-2000.

  • Mindre is i Arktis än förväntat

    [2014-12-08] De mötte ett arktiskt hav med mindre is än de någonsin tidigare upplevt. - Verkligheten har kommit ifatt oss, säger de marina forskarna Leif Anderson och Göran Björk. Under tre månader deltog de i en internationell forskningsexpedition med isbrytaren Oden i Arktiska oceanen.

  • 13 miljoner från VR till forskning vid Institutionen för geovetenskaper

    [2014-11-03] Vetenskapsrådet beslutade 3 november om projektbidrag i årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Över 13 miljoner kronor går till forskningsprojekt vid Institutionen för geovetenskaper.

Fler nyheter

Till sidans topp