Till startsida
Webbkarta

Institutionen för geovetenskaper

Räcker Jordens resurser? Vad händer med klimatet? Och hur påverkas haven? Det är exempel på livsavgörande frågor för
samhället där geovetaren och geografen har kunskapen.

Geovetenskap handlar om att studera jordklotet och dess historia, samt de processer som är verksamma i och på Jordens yta. Man studerar även hur människan använder Jordens resurser och vilka konsekvenser det får. Klimatförändringar, stormar, mineraler, jordbävningar, tidvatten, ökenspridning, skred och föroreningar på havsbottnen är exempel på områden som tillhör geovetenskap.

Våra utbildningar

Studera allt från hur hållbara städer konstrueras till hur utsläpp påverkar atmosfären.

Vår forskning

Vi publicerar forskning inom bland annat klimat, geografi, geologi och atmosfärforskning.

Nordenskjöld Lectures

Föreläsningsserie med de mest framstående forskarna inom Earth Systems Science.

Onlinetjänst för geovetare

I "Earth Sciences Resources Online" finns geovetenskapliga bibliotekets tjänster.