Till startsida
Webbkarta

Maringeologi vid Göteborgs universitet

Maringeologi vid Göteborgs universitet

Vad gör en maringeolog?

En maringeolog arbetar med att undersöka olika havsmiljöer och sediment på havsbottnarna. Vi arbetar till sjöss, på land och i laboratorium. Vi studerar djuphav, grundhav och skärgårds miljöer. Vi undersöker hur klimat, oceancirkulationen och havsströmmar varierat under olika geologiska tidsperioder – allt från miljontals år till några år.

Som maringeolog kan du undersöka marina miljöer utifrån olika utgångspunkter. Du kan studera mänsklig påverkan på havsmiljön och föroreningar i havet lika väl som naturliga variationer i fauna och flora, klimat och sedimentation. Du kan också undersöka effekterna av långsiktiga och långsamma geologiska processer.

Tillämpad maringeologi

Inom den tillämpade maringeologin arbetar vi med såväl sedimentkartläggning av havsbottnar, miljögiftspridning och kusterosion som kommersiella undersökningar och industriell exploatering av olja, gas och mineraler. Maringeologer undersöker också tektonisk aktivitet på oceanbotten, havsbottenspridning, bottenundersökningar i samband med konstruktioner på havsbottnarna, pipelines, kabelläggning, brobyggnation, fartygsleder, hamnanläggningar, vindkraftverk till havs osv.

Globalt – internationellt arbetsfält

Som maringeolog kan du arbeta med hela världen som arbetsfält. Likaväl som din lokala skärgårdsmiljös tillstånd kan du vara med och undersöka havsbottnarna i djuphavet, i tropikerna, på korallrevet eller i polarhaven.

Arbetsmarknad

Under de senaste fem åren har samtliga maringeologer erhållit anställning direkt efter examen. De viktigaste arbets-
marknaderna är Sveriges Geologiska Undersökning (Maringeologi); konsultmarknaden inom Marin Survey; länsstyrelser och kommuner samt inom forskning och utbildning. Av de studenter som utexaminerats som maringeologer under de senaste 5-6 åren, arbetar flertalet inom området tillämpad maringeologi. Arbetsgivare är allt från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU-Maringeologi) till internationella olje- och prospekteringsbolag. Flera har också fått arbete inom konsultbolag med stor variation på arbetsuppgifter, vilka kan omfatta allt från att leta efter förlistna flygplan och ubåtar i havet, till förundersökningar av havsbottnarna inför kabelinstallationer och vindkraftverksinstallationer till havs. Ett flertal har också fortsatt inom forskarutbildningen i maringeologi och därefter erhållit arbete inom forskning och undervisning i Sverige och utomlands, vid länsstyrelser samt vid SGU-Maringeologi. 

 

 

Broschyr

Bli maringeolog!

Kontaktinformation

Institutionen för geovetenskaper

Box 460, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg

Telefon:
031-786 00 00

Fax:
031-786 19 86