Till startsida
Webbkarta

Profil miljögeologi och jordartsgeologi

Miljögeologi och jordartsgeologi syftar till att dels förklara varför det finns systematiska trender i den fysiska miljön och specifika egenskaper hos olika geologiska material, dels att illustrera hur
sådan kunskap kan tillämpas inom samhället. De flesta masteravhandlingar sker i samarbete med myndigheter och privata bolag aktiva inom miljö- och resurshantering.

Kurserna nedan är rekommenderade.

Studiegång

År 4

HT14

 • GVG460 Tillämpad hydrogeologi, 7,5 hp
 • GVG420 Gondwana geologi och exkursion
 • GVK430 Miljögeologi, fallstudiekurs, 7,5 hp

VT15

 • GVK440 Kvartärutveckling och paleoklimat, 7,5 hp
 • Miljögeokemi - Tobias Rütting
 • GVG470 Tillämpad geofysik, 7,5 hp
 • GVK480 Reflektionsseismik/fallstudiekurs, 7,5 hp

År 5

HT15

 • GVM510 Marin miljögeologi, 15 hp
 • GV6000 Utomnordisk geologi
 • GVM510 Marin miljögeologi, halvfart 15 hp
   

VT16

 • GV0430 Examensarbete 30 hp

Studievägledning

Kontakta vår studievägledare för information och vägledning.

Till sidans topp