Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Congratulations to Alexander Walther for the award for ¿förtjänstfulla insatser¿ in teaching

News: Nov 16, 2017

AlexanderWaltherAlexander Walther fakultetsdagenEvery year, someone is given an award from each department for ‘förtjänstfulla insatser’ in teaching. No one deserves that award more than Alexander Walther.

Yesterday during the Facultyday at Världskulturmuseet Alexander recieved this award.

The motivation reads: (Only in Swedish)

Alexander Walther har förbättrat både studieadministrationen och kvaliteten på institutionens kurser genom sin undervisning, sitt arbete med geografiprogrammen samt i egenskap av tidigare studierektor. Som lärare i geografiska informationssystem (GIS) har han gett alla studenter på institutionen en bra bas i GIS vilket syns i de självständiga arbeten som genomförs och i de jobb studenterna får efter examen. Som studierektor fokuserade Alex mycket på organisationen och att förbättra den vilket alltid gjordes med perspektivet för studenternas bästa. Alex är en pedagogisk och populär lärare, och en engagerad och ansvarsfull administratör.

Here is more information about Alexander Walther and his work at the institution.
 

BY:

Page Manager: Robert Karlsson|Last update: 10/28/2010
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?