Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningstema Klimat

I media ser vi en ständig ström av alarmerande varningar om klimatförändringen, och det pågår en intensiv debatt om anledningar till förändringen och omfattningen av det hot den utgör. Klimatforskarna på institutionen strävar efter att förstå klimatsystemet - samspelen mellan atmosfären, haven, marken och människan.

Klimatforskningen bedrivs i ett flertal miljöer: från Arktis till tropikerna, på land och i haven, i avlägsna bergsområden och i stadsmiljö. Vi bedriver forskning om hur klimatet har varierat bakåt i tiden, variationer i nutid och hur klimatet kan tänkas variera i framtiden. Denna kunskap används för att ge samhället tillförlitlig information om effekter av klimatförändringar, och vad dessa innebär. Det är information som är nödvändig om vi ska kunna välja det bästa sättet att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Klimatmodellering

Klimatmodeller är viktiga instrument som klimatforskare på GVC använder för att studera olika mekanismer i jordens klimatsystem så som t ex interaktionen mellan land och hav, vegetationens och aerosolers påverkan på klimatet. Statistisk nedskalning och regionala klimatmodeller är också viktiga instrument som på GVC utnyttjas för att studera effekterna av ett förändrat klimat på regional nivå, och innefattar t ex extrem nederbörd, utsläpp av växthusgaser från skogar, havens pH balans, samt luftföroreningar.

Paleoklimat - forna tiders klimat

För att få information om klimatet innan meterologiska observationer påbörjades, använder vi klimatindikatorer som trädringar, stalagmiter, torvstratigrafier, havssediment och avlagringar från inlandsisar, samt klimatmodeller. För de senaste årtusendena har t ex trädringar använts för att rekonstruera temperatur, torka, och atmosfärens cirkulation. Sedimentavlagringar från Gullmarsfjorden visar på lokala klimatvariationer medan stalagmiter från Indien vittnar om stora variationer i intensiteten av sommarmonsunen under de senaste 2500 åren. Läs mer om vår forskning inom paleoklimat

Klimat och markanvändning

Institutionens forskare undersöker bland annat hur markanvändning påverkar klimatet, eftersom det har stor betydelse för koncentrationen av olika växthusgaser i atmosfären. Kunskap om detta är viktigt t ex när satsningar på odling av biobränslen ska göras, så att inte mer klimatgaser tillförs atmosfären jämfört med fossila bränslen. Ett relaterat forskningsområde på institutionen, med fokus på utvecklingsländer, är potentialen för skogplantering att minska växthusgasutsläpp, dels genom att binda kol men också för att förhindra markförstöring. Denna forskning har, förutom en klimatmässig nytta, en direkt koppling till klimatpolitiska beslut på internationell till lokal nivå. Därför är en viktig del i forskningsarbetet att följa klimatpolicyprocessen kring dessa frågor. Läs mer om vår forskning inom klimat och markanvändning

Klimatvänlig stadsdesign och samhällsplanering

En stor del av jordens befolkning bor i städer, och urbanisering innebär stora förändringar av markytans egenskaper och det lokala klimatet. Stadsklimatforskare på GVC studerar t ex kopplingen mellan stadsklimat och luftkvalitet och integrering av klimatkunskap inom urban design och planering. Läs mer om vår forskning inom stadsklimat

Säkrare vägar

Inom vår vägklimatforskning används väderinformation från stationer som är utplacerade längs Sveriges vägar. Bland annat studeras hur vägsäkerheten kan förbättras utifrån kunskap om klimat samt hur driften av vägarna kan göras mer energieffektiv. Läs mer om vår forskning inom vägklimat

Internationellt och tvärvetenskapligt samarbete

En stor del av klimatforskningen på institutionen bedrivs tillsammans med kollegor från andra universitet och forskningsinstitut och är i många fall av tvärvetenskaplig natur. Våra klimatforskare medverkade i två av de tvärvetenskapliga ansökningar om strategiska forskningsmedel som beviljades anslag: BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate) och MERGE (ModElling the Regional and Global Earth system).

Att forskningen har en internationell prägel visas inte minst av det internationella samarbetet som inkluderar forskare från till exempel Storbritannien, Kina, USA, Indien, Egypten, Burkina Faso, Kenya, Sri Lanka, Norge, Australien, Island, Tyskland. Forskare från institutionen ingår även i internationella forskningsprojekt, till exempel EU-finansierade Millennium, BONUS, BALTEX, ERA-NET ROAD och URBAN-NET.

Kontaktinformation

Institutionen för geovetenskaper

Box 460, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Guldhedsgatan 5A, 413 20 Göteborg

Telefon:
031-786 00 00

Fax:
031-786 19 86

Hitta avhandlingen

Sök bland avhandlingarna vid Göteborgs universitet här.

Vad är geovetenskaper?

Läs mer om området och vilka ämnen som ingår inom geovetenskaper.

Sidansvarig: Emma Sjöberg|Sidan uppdaterades: 2016-10-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?