Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Robert Björk

Universitetslektor

Robert Björk
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
robert.bjork@gu.se
031-786 2835

Postadress: Box 460, 40530 Göteborg
Besöksadress: Carl Skottsbergs gata 22B , 41319 Göteborg


Institutionen för geovetenskaper (Mer information)
Box 460
405 30 Göteborg
www.gvc.gu.se
gvc@gvc.gu.se
Besöksadress: Guldhedsgatan 5a , 413 20 Göteborg

Om Robert Björk

Forskning
Min forskning inriktar sig på att förbättra förståelsen om hur diversitet och artstrukturer av olika organismgrupper påverkar markprocesser i främst arktiska ekosystem samt hur detta påverkas av klimatförändringen. Jag disputerade i maj 2007 med avhandlingen ”Snowbed Biocomplexity: a journey from community to landscape”, vilken fokuserade på snölegor, en vegetationstyp som bildas där snön ackumuleras i stora mängder under vintern vilket medför att vegetationen blir snöfri sent under växtsäsongen. Under 2008-2009 var jag postdoktoral forskare vid Örebro isotoplaboratorium, Örebro universitet, och forskargruppen för ekosystem ekologi som leds av Professor Alf Ekblad. Där jobbade jag med finrots och mykorrhiza mycel dynamik och dess påverkan på omsättningen av kol i skogsmark.

Jag driver idag flera projekt som fokuserar på Arktiska ekosystem:

  • ”Hur känsligt är kolet i arktiska permafrostjordar för upptining?”, finanseras av Formas (2012-2015) där vi undersöker nedbrytningspotentialen i det markkol som är infruset i permafrost och vilka återkopplingar detta kan få till klimatet. Detta gör vi genom att genomföra långtidsinkubationer av jorden från de olika markskikten i permafrostjordar från Zackenberg, Grönland, och Ny-Ålesund, Svalbard, och studerar olika delar av kolcykeln med hjälp av isotoper. Projektet involverar Post-doc Dr. Mats P. Björkman.
  • ”Att klara ut betydelsen av mykorrhiza för ekosystemprocesser” finanseras av Vetenskapsrådet (2015-2018) där vi studerar hur mångfalden av växter kontrollerar den markmikrobiella mångfalden och dess funktionella mångfald för att hitta viktiga kopplingar mellan olika trofiska nivåer. Detta gör vi genom att manipulera mångfalden av växter med avseende av olika sätt att mäta mångfald. Dessutom undersöker vi hur förändringen av mångfalden av växter, med efterföljande förändringar i markens mikrobiella samhälle, påverkar kol- och kvävedynamiken genom att göra inmärkningsförsök med stabila isotoper i fält.
  • ”Den tinande permafrosten - klimatförändringens inverkan över decennier” är Marie Skłodowska-Curie actions – Individual Fellowship (2016-2018), som inkluderar Post-doc Dr. Mats P. Björkman. Genom att använda en naturlig permafrost gradient i närheten till Abisko så undersöker vi förändringar i kol och kväve dynamiken under och efter upptining genom att mäta växthusgas flöden och genom att undersöka den mikrobiella förändringen som följer efter permafrostens tinande. Permafrost gradienten består av tre tuvullstundror där ett fortfarande har permafrost, ett där den sista permafrosten försvann i slutet på 90-talet, och ett där den forna permafrost-tundran är på väg att förbuskas. Som del i projektet så kommer även jord, mikroorganismer och växthusgaser att analyseras på deras 14C innehåll för att bland annat se hur gammalt kolet som används är.
  • ”Inverkan av ett varmare klimat på den biologska mångfalden i Arktis”, finanseras av Formas (2016-2018) där vi studerar hur cirkumpolära variationer i klimatuppvärmningen, både mänsklig och experimentell, påverkar dynamiken i växtfylogenetiska samhällsstrukturer samt studerar hur släktskapet av arter i Arktis är knutna till hur växtsamhällena reagerar på klimatförändringen. Dessutom undersöks variationer i växtsamhällenas fylogenetiska struktur utmed naturliga gradienter i Arktis samt mekanismer som styr hur växtsamhällen sätts samman i Arktis. Projektet involverar involverar doktorand Ruud Scharn.

Avslutade projekt:

  • ”Inverkan av bete och klimat på ekosystemen i fjällen”(finanserades av Formas) där vi mha av ett stort renbetesförsök, etablerat 1995 på fem områden utmed den svenska fjällkedjan, från Fulufjället i söder (61°30’N) till Tavvavuoma i norr (68°30’N), studerade vegetationsförändringar gentemot de senaste årens förändringar i klimatet, påverkan av renbete på vegetationens artsammansättning och artrikedom samt dess inbyggda kolförråd, påverkan av renbete på de markmikrobiella samhällsstrukturerna och dess processer samt påverkan på marken utbyte av växthusgaser.

Min forskning är också länkade till det svenska strategiska forskningsprogrammet BECC (Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat), som är ett samarbete mellan universiteten i Lund och Göteborg med visionen att skapa ett världsledande tvärvetenskapligt forskningsprogram om relationerna mellan klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Jag medverkar även i flera internationella nätverk så som det Internationella tundra experimentet (ITEX) som är ett globalt nätverk som studera klimateffekter på tundra ekosystem.

Publikationer
Publikationslista (extern webbplats)

Undervisningsområde
Jag undervisar på kurserna Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi (NG0210), Geovetenskap för Naturvårdsbiologi/Rangers (GVR011), Geosystemvetenskap (GV0340), och Miljövetenskapliga metoder och projekt (ES1203).

Senaste publikationer

SoilTemp: A global database of near-surface temperature
Jonas J. Lembrechts, Juha Aalto, Michael B. Ashcroft, Pieter De Frenne, Martin Kopecký et al.
Global Change Biology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Greenhouse gas dynamics of a well-drained afforested agricultural peatland
Maria Ernfors, Robert G. Björk, Azad Nousratpour, David Rayner, Per Weslien et al.
Boreal environment research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Global plant trait relationships extend to the climatic extremes of the tundra biome
H. J.D. Thomas, Anne Bjorkman, I. H. Myers-Smith, S. C. Elmendorf, J. Kattge et al.
Nature Communications, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Traditional plant functional groups explain variation in economic but not size-related traits across the tundra biome
H. J.D. Thomas, I. H. Myers-Smith, Anne Bjorkman, S. C. Elmendorf, D. Blok et al.
Global Ecology and Biogeography, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Experimental evidence of the long-term effects of reindeer on Arctic vegetation greenness and species richness at a larger landscape scale
Maja K. Sundqvist, Jon Moen, Robert G. Björk, Tage Vowles, Minna Maarit Kytöviita et al.
Journal of Ecology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Volatile emissions from thawing permafrost soils are influenced by meltwater drainage conditions
Magnus Kramshøj, Christian N. Albers, Sarah H. Svendsen, Mats P. Björkman, Frida Lindwall et al.
Global Change Biology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Implications of evergreen shrub expansion in the Arctic
Tage Vowles, Robert G. Björk
Journal of Ecology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Plant functional trait change across a warming tundra biome
Anne Bjorkman, Isla H. Myers-Smith, Sarah C. Elmendorf, Signe Normand, Nadja Rüger et al.
Nature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Tundra Trait Team: A database of plant traits spanning the tundra biome
Anne Bjorkman, Isla H. Myers-Smith, Sarah C. Elmendorf, Signe Normand, Haydn J.D. Thomas et al.
Global Ecology and Biogeography, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Patchy field sampling biases understanding of climate change impacts across the Arctic
Daniel B. Metcalfe, Thirze D.G. Hermans, Jenny Ahlstrand, Michael Becker, Martin Berggren et al.
Nature Ecology and Evolution, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 75

2020

SoilTemp: A global database of near-surface temperature
Jonas J. Lembrechts, Juha Aalto, Michael B. Ashcroft, Pieter De Frenne, Martin Kopecký et al.
Global Change Biology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Greenhouse gas dynamics of a well-drained afforested agricultural peatland
Maria Ernfors, Robert G. Björk, Azad Nousratpour, David Rayner, Per Weslien et al.
Boreal environment research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Global plant trait relationships extend to the climatic extremes of the tundra biome
H. J.D. Thomas, Anne Bjorkman, I. H. Myers-Smith, S. C. Elmendorf, J. Kattge et al.
Nature Communications, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2019

Traditional plant functional groups explain variation in economic but not size-related traits across the tundra biome
H. J.D. Thomas, I. H. Myers-Smith, Anne Bjorkman, S. C. Elmendorf, D. Blok et al.
Global Ecology and Biogeography, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Experimental evidence of the long-term effects of reindeer on Arctic vegetation greenness and species richness at a larger landscape scale
Maja K. Sundqvist, Jon Moen, Robert G. Björk, Tage Vowles, Minna Maarit Kytöviita et al.
Journal of Ecology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Volatile emissions from thawing permafrost soils are influenced by meltwater drainage conditions
Magnus Kramshøj, Christian N. Albers, Sarah H. Svendsen, Mats P. Björkman, Frida Lindwall et al.
Global Change Biology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Implications of evergreen shrub expansion in the Arctic
Tage Vowles, Robert G. Björk
Journal of Ecology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2018

Plant functional trait change across a warming tundra biome
Anne Bjorkman, Isla H. Myers-Smith, Sarah C. Elmendorf, Signe Normand, Nadja Rüger et al.
Nature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Tundra Trait Team: A database of plant traits spanning the tundra biome
Anne Bjorkman, Isla H. Myers-Smith, Sarah C. Elmendorf, Signe Normand, Haydn J.D. Thomas et al.
Global Ecology and Biogeography, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Patchy field sampling biases understanding of climate change impacts across the Arctic
Daniel B. Metcalfe, Thirze D.G. Hermans, Jenny Ahlstrand, Michael Becker, Martin Berggren et al.
Nature Ecology and Evolution, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 75

Sidansvarig: Emma Sjöberg|Sidan uppdaterades: 2017-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?